Počítačové architektury & diagnostika 2014

   česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia
   Malá Skála, hotel Kavka  4. – 6. 9. 2014