Registrace:

Registraci provede každý účastník (student, recenzent/školitel, host) zasláním vyplněného formuláře. Odslání je možné provést pomocí tlačítka SUBMIT v pravém spodním rohu formuláře, pokud odeslání neproběhne v pořádku (viz následující obrázek) odešlete prosím formulář na kontaktní adresu.


Po registraci Vám bude zaslán potvrzující email s informacemi o platbě vložného.

Poplatky:

Vložné prosím uhraďte bankovním převodem do daného termínu na účet uvedený níže.

Banka:
Číslo účtu: 105879656/0300
Variabilní symbol: 64916623xx
xx = identifikace účastníka - bude zasláno emailem jako potvrzení přihlášky
SWIFT Code: CEKOCZPP
IBAN: CZ65 0300 0000 0001 0587 9656
Majitel účtu: Technická univerzita v Liberci
FM – ITE
Studentská 2/1402, 461 17 Liberec
Adresa banky:
Československá obchodní banka , a.s.
Tř. 1. máje 18
461 78 Liberec

Výše vložného je 1950 Kč bez tištěného sborníku, nebo 2250 Kč se sborníkem. Dále vložné zahrnuje:

  • Stravu (včetně coffe breaks)
  • Organizační náklady

    Ubytování:

    Ubytování si hradí každý zvlášť na hotelové recepci hotelu Kavka (možnosti a ceny ubytování budou doplněny).