Organizátoři děkují sponzorům, kteří se podílejí na financování PAD 2014:
Mediální sponzor akce: