Dvanáctý ročník semináře PAD 2014

se bude konat ve dnech 4. až 6. září 2014 v údolí Jizery; Nedaleko Turnova, sevřena mezi Suchými skálami, Sokolem na levém břehu a Vranovem a Frýdštejnem na přehu pravém se nachází Malá Skála. V "údolí tří hradů a tří skalních měst" se nachází hotel Kavka, který se stane na tři dny domovem a auditoriem semináře studentů doktorského studia PAD-2014. Pomyslný pořadatelský štafetový kolík převzal Ústav informačních technologií a elektroniky (ITE) fakulty mechatroniky (FM) na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Semináře Počítačové architektury a diagnostika (PAD) navazují na tradici seminářů "Diagnostika mikroprocesoru" konaných v 80.letech v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Vůdčí osobností těchto seminářů byl, dnes již zesnulý, prof. Ing. Jan Hlavička, DrSC.

Cílem těchto setkání je vytvořit odborné, a při tom neformální, prostředí pro prezentaci výsledků práce doktorandů ze zúčastněných pracovišť České republiky i Slovenské republiky. Jednotlivé prezentace jsou provázeny diskusí se školiteli a ostatními doktorandy, všechny příspěvky jsou recenzované, přičemž recenzent sám vede diskusi po vlastní prezentaci; takto je možno získat nejlepší zpětnou vazbu ke své práci. Je to také ideální příležitost k navázání neformálních i profesionálních vztahů s lidmi z jednotlivých zúčastněných pracovišť. Všechny přijaté příspěvky jsou publikovány ve formě sborníku a nejlepší práce jsou hodnocené podle zaměření a kvality pro každý ročník doktorského studia a jsou oceněné cenou Prof. J. Hlavičky.

Příspěvky na seminář se odevzdávají pomocí systému EasyChair

Ocenění autorům příspěvků:

1. ročník:

Lukáš KEKELY – cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrCs. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Josef KOKEŠ – ocenění za výborné výsledky v doktorském studiu

Adam CRHA – ocenění za výborné výsledky v doktorském studiu

Martin KOVÁČ – ocenění za výborné výsledky v doktorském studiu

2. ročník

Miroslav SIEBERT – ocenění za výborné výsledky v doktorském studiu

3. ročník

Štefan KRIŠTOFÍK – cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrCs. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Marcela ŠIMKOVÁ – ocenění za výborné výsledky v doktorském studiu

Zvláštní cena:

Radek TESAŘ – za zavedení „Adamova algebra“ a za vtipné posouzení znalostí členů programového výboru výrokem „… nevím jestli víte jak funguje dioda …“GPS hotelu: Loc: 50°38'9.556"N, 15°11'13.872"E (mapy.cz, případně google).


Partnerské organizace: